Szanowne Kandydatki!! Szanowni Kandydaci!!

Zapraszamy Was do podjęcia studiów w Politechnice Opolskiej. Nasza Uczelnia gwarantuje wysoką jakość zajęć dydaktycznych, a także uczestnictwo w szeroko rozumianym życiu akademickim.

WAŻNE INFORMACJE


Terminarz postępowania rekrutacyjnego.

Jak zostać studentem.


1. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną (wszelkie pozostałe opłaty, w tym opłaty związane z tokiem studiów, opłaty za legitymacje, opłaty za akademik, należy wpłacać na konto podane w portalu USOSweb). Nie należy wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata (ostatnie 11 cyfr w numerze konta to PESEL kandydata).
2. Liczy się data wpływu środków na wygenerowany rachunek IRK. Operacja księgowania może potrwać kilka dni, zaleca się aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym.


 Kierunki Systemy Biotechniczne oraz Przemysłowe Technologie Infomatyczne prowadzone będą w Kiędzierzynie-Koźlu (na Wydziale Inżynierii Systemów Technicznych, ul. Kozielska 16)