European Union

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

Jak dodać skany podań, oświadczeń oraz dyplomów do systemu IRK

| Mirosław Gucwa

W celu dodania podania (oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej) należy po zalogowaniu się do systemu IRK wybrać „Moje konto”, następnie „Formularze osobowe”, a potem „Wykształcenie”.

W formularzu tym, w części „Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów” należy użyć przycisku „Zapisz i dodaj dokument” (Rysunek 2 )

W nowym formularzu należy uzupełnić wymagane pola (Rysunek 3):

  1. „Rodzaj dokumentu”,
  2. „Rok uzyskania dokumentu”,
  3. „Kraj wydania”.

Po uzupełnieniu tych pól należy użyć przycisku „Zapisz” (Rysunek 3).

Po zapisaniu pojawi się przycisk „Zapisz i dodaj plik” (Rysunek 4).

Po użyciu tego przycisku możliwe będzie dodanie pliku, wprowadzenie tytułu pliku (wymagane) oraz komentarza (opcjonalne) (Rysunek 5).

W celu dodania kolejnego pliku należy ponownie użyć przycisku „Zapisz i dodaj plik” (Rysunek 4).