• log in
 • create an account

First degree, second degree and uniform master's studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Inżynieria Biomedyczna

Details
Code ED-SI
Organizational unit Faculty of Electrical Engineering Automatic Control and Informatics
Field of studies Biomedical Engineering
Form of studies Full-time
Level of education first cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 4 years, 8 semesters
Required document
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  Ask a question
Phase 1 (01.06.2022 00:00 – 16.07.2022 23:00)

Upcoming phases in this registration:
 • Phase 2 (28.07.2022 00:00 – 17.09.2022 23:00)

PREDYSPOZYCJE

Kreatywność techniczna, umiejętność łączenia wiedzy z zakresu nauk technicznych i nauk o zdrowiu, gotowość do stałego poszerzania wiedzy, umysł ścisły, zdolność abstrakcyjnego myślenia, zdolności analityczne, pracowitość, dociekliwość.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), język polski.

KARIERA

Absolwent posiada ogólną wiedzę w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Posiada także ogólną wiedzę w zakresie właściwości i budowy materiałów, z których można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu.

Absolwent potrafi formułować biomedyczne problemy inżynierskie i rozwiązywać je za pomocą nowoczesnych technik komputerowych; kierować zespołami interdyscyplinarnymi, w skład których wchodzą inżynierowie oraz lekarze; posługiwać się nowoczesną aparaturą oraz systemami diagnostyki i terapii, opierającymi się na metodach i technologiach elektronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, materiałowych, biomateriałowych i tkankowych.

Absolwent jest przygotowany nie tylko do wykonywania prac z zakresu ściśle związanego ze zdobytym wykształceniem, ale także do podejmowania wielu różnorodnych wyzwań w dynamicznie zmieniającej się współczesnej rzeczywistości, w tym rozwiązywania niekonwencjonalnych zadań inżynierskich.

Absolwenci Inżynierii Biomedycznej są przygotowani do pracy:

 • na stanowisku inżyniera medycznego w zakresie projektowania i tworzenia urządzeń wspomagających proces diagnostyki obrazowej i funkcjonalnej oraz w fizjoterapii,
 • w firmach zajmujących się konstrukcją i produkcją aparatury medycznej,
 • w jednostkach służby zdrowia odpowiedzialnych za wybór i właściwe wykorzystanie zaplecza technicznego,
 • w jednostkach, zajmujących się rozwijaniem nowoczesnych technologii elektronicznych, materiałowych i mechanicznych wspomagających organizmy żywe,
 • w przedstawicielstwach serwisowych aparatury medycznej, jednostkach obrotu handlowego, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych oraz w firmach audytorskich w zakresie techniki medycznej,
 • w instytucjach państwowych związanym z ochroną zdrowia.

PROGRAM ZAJĘĆ

Szczegółowy plan studiów dostępny jest na stronie WWW Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

MIEJSCE ODBYWANIA WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ

Opole, Prószkowska 76, II Campus PO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 8 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym). Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

SPECJALNOŚCI

Wśród podstawowych treści kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna znajdują się m.in.: biologia z elementami mikrobiologii i genetyki, analiza matematyczna i algebra liniowa, metody statystyczne, anatomia prawidłowa człowieka I, geometria i grafika inżynierska, chemia, fizyka.

Wśród treści kierunkowych występują m.in.: Podstawy programowania, Podstawy obliczeń inżynierskich w Matlabie, Fizjoterapia ogólna, Biofizyka, Biochemia, Podstawy robotyki, Dozymetria promieniowania jonizującego, Czujniki i przetworniki, Pomiary elektrycznych wielkości medycznych, Grafika komputerowa 3D, Kinezjologia, Mikrokontrolery w inżynierii biomedycznej, Usługi medyczne i wytwarzanie wyrobów medycznych, Sieci komputerowe w rozwiązaniach medycznych, Zastosowanie bodzców i energii fizykalnej w medycynie, Bazy danych w zastosowaniach biomedycznych, Planowanie leczenia w radioterapii, Telemedycyna, Interfejsy mózg-komputer, Biomechanika w systemach biomedycznych, Analiza sygnałów biomedycznych, Szpitalne systemy informatyczne, Podstawy medycznych systemów doradczych, Inteligentne moduły sterowania w inżynierii biomedycznej

W ramach studiów na kierunku inżynieria biomedyczna Studenci realizują półroczne praktyki na IV roku studiów w jednej z jednostek medycznych na terenie miasta Opola.

Jednostki przyjmujące Studentów na praktyki to:

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
 • Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. w Opolu,
 • Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu,
 • Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Ponadto Studenci w toku kształcenia biorą udział w wizytach studyjnych w tym m. in. w następujących firmach/jednostkach:

 • Hasco-Lek Wrocław
 • Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny Opole
 • Herbapol Wrocław
 • Zakład Higieny Weterynaryjnej w Opolu
 • Szpital Wojewódzki w Opolu

Wybrane przedmioty na kierunku IBM prowadzone są w ramach Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

W ramach prac Katedry Inżynierii Biomedycznej funkcjonuje również Koło naukowego Bioinżynierów. Studenci mają do swojej dyspozycji jedno z nielicznych w kraju Laboratoriów Neuroscience. Mogą też brać aktywny udział w konferencjach naukowych z zakresu bioinżynierii.


CONDITIONS AND PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Detailed information on the recruitment page.