• log in
 • create an account

Postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Holistyczne zarządzanie samorozwojem. Joga i ajurweda dla kadry menadżerskiej

Details
Code SP-HZSJA
Organizational unit Faculty of Economics and Management
Form of studies Part-time
Level of education postgraduate
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Recruitment committee address a.czabak@po.edu.pl
Required document
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Charakterystyka   

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu harmonijnego (zrównoważonego) rozwoju zarówno osobowości jak i zdrowia ludzi. Zagadnienia te stanowią kluczowe komponenty kapitału ludzkiego. Przedstawiciele kadry menedżerskiej różnego rodzaju organizacji biznesowych (w tym firm rodzinnych) muszą zarządzać swoim kapitałem ludzkim w dynamicznie zmieniającym się środowisku społeczno-gospodarczym, nierzadko podejmując kluczowe decyzje w warunkach długotrwałego stresu, stojąc wobec wielu wyzwań i zagrożeń, w tym zagrożeń natury zdrowotnej. Holistyczne podejście do zarządzania samorozwojem pozwoli przedsiębiorcom na zachowanie równowagi pomiędzy kondycją fizyczną i psychiczną czego wynikiem może być: (1) zredukowanie do minimum ryzyka niepowodzenia prowadzonej działalności gospodarczej, (2) poprawa wyników ekonomiczno-finansowych organizacji będące skutkiem realizowania koncepcji podmiotowości kapitału ludzkiego, czyli pracowników organizacji. Z uwagi na postępującą globalizację oraz związaną z nią wielokulturowość w sferze gospodarczej proponowany projekt uwzględnia uwarunkowania kultury judeochrześcijańskiej, czyli zachodniej oraz hinduskiej czyli wschodnioazjatyckiej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji ajurwedyjskiej. 

Przedmioty realizowane na studiach :Zarządzanie rozwojem, Metodyka ćwiczeń jogi, Psychologia ajurwedyjska a niektóre koncepcje współczesnej psychologii, Filozofia i praktyka jogi, Medytacja religijna jako trening uważności, Efektywna komunikacja i perswazja, Fizjoterapia komplementarna, techniki relaksacji ciała (masaż), Anatomia jogi, Masaże, marmaterapia, Mindfulness - techniki relaksacyjne, Terapia dźwiękiem - lek przyszłości, Dieta ajurwedyjska. Nauka gotowania ajurwedyjskiego, Pranajama - praktyka regulacji oddechu i energii, Ajurwedyjska apteczka domowa, ziołolecznictwo, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie zdrowia pracowników.

Studia kończą się wykonaniem i obroną pracy końcowej. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Opolskiej. 

Studia skierowane są do  

 • właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw;
 • przedstawicieli służby zdrowia;
 • pracowników firm doradczo-szkoleniowych;
 • trenerów i konsultantów;
 • terapeutów i pedagogów;
 • osób zainteresowanych własnych rozwojem.

Wymagania   

Dyplom ukończenia studiów (studia zawodowe/studia magisterskie) 

Warunki rekrutacji  

Limit miejsc: 16

Terminy zajęć  

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (8 zjazdów na semestr). Podczas każdego zjazdu odbywać się będzie praktyka jogi i medytacji.

W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych.

Opłata semestralna 

Opłata: 1.950 zł za semestr 

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646

W tytule prosimy o podanie: „imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe Holistyczne zarządzanie samorozwojem. Joga i ajurweda dla kadry menadżerskiej”.

 • Za pierwszy semestr do dnia: 10.10.2022 r.
 • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2023 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach w następujących terminach:

 • semestr zimowy: I rata do 10.10.2022 r., II rata do 10.11.2022 r., III rata do 10.12.2022 r., IV rata do 10.01.2023 r.
 • semestr letni: I rata do 10.03.2023 r., II rata do 10.04.2023 r., III rata do 10.05.2023 r., IV rata do 10.06.2023 r. 

Kierownik studiów   

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Malik 

Kontakt   

Informacje dodatkowe  

Komplet dokumentów:

Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe,
 • poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kolorową fotografię w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie  z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.