• log in
 • create an account

Postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Informatyka śledcza

Details
Code SP-IS
Organizational unit Faculty of Electrical Engineering Automatic Control and Informatics
Form of studies Part-time
Level of education postgraduate
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Recruitment committee address a.czabak@po.edu.pl
WWW address http://sledcza.po.opole.pl
Required document
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Charakterystyka 

Dwusemestralne studia podyplomowe adresowane do absolwentów wyższych uczelni, pragnących pogłębić bądź zdobyć umiejętności praktyczne oraz wiedzę teoretyczną z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa informacji, testów penetracyjnych oraz narzędzi i metod pracy operacyjnej.

Starannie dobrana tematyka zajęć oraz najlepsi specjaliści z całego kraju umożliwią zdobycie nie tylko teorii, ale i praktyki w zakresie zarówno bezpieczeństwa informacji/systemów/sieci, jak również wyszukiwania informacji, uzyskiwania dostępu do informacji oraz odzyskiwania danych/informacji.

Zamiast akademickich przedmiotów związanych z informatyką bądź bezpieczeństwem uczestnicy studiów spotkają wysoko wyspecjalizowane przedmioty, takie jak m.in. Biały Wywiad, Techniki Pozyskiwania Danych, Wyciek Danych i inne. 

Na wykładach i laboratoriach będzie możliwość praktycznego zapoznania się z możliwościami i obsługą narzędzi sprzętowych i programowych informatyki śledczej.

Wszystkie laboratoria będą prowadzone we własnych laboratoriach Politechniki Opolskiej, natomiast wykłady będą prowadzane częściowo zdalnie, zmniejszając liczbę zjazdów kontaktowych w Opolu. 

Do kogo skierowane są studia

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów wyższych uczelni studiów I-ego i II-ego stopnia.

Wiedza z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa danych przyda się wszytskim, którzy pracują w miejscach związanych z ochroną danych, programowaniem systemów. To wiedza dla tych, którzy zarządzają serwerami, komputerami, systemami, bazami danych. To dodatkowa umiejętność dla programistów, którzy chcą zwiększyć bezpieczeństwo swoich aplikacji i systemów. Studia przydadzą się też serwisantom komputerowym, czy osobom pracującym  przy "zakładaniu sieci".

Wymagania 

Nie jest wymagane ukończenie studiów z informatyki, ale na pewno przyda się wiedza ze sprawnego poruszania się po systemach komputerowych i chęci poznawania komputera i innych urządzeń. Znajomość podstaw programowania, znajomość podstawowych pojęć z zakresu komputerów będzie dużym ułatwieniem.

Umiejętności i kwalifikacje

Absolwent ma wiedzę w zakresie bezpieczeństwa sieci komputerowych, systemów operacyjnych, ochrony danych i typowych metod ataku komputerowego. Zna zagadnienia w zakresie prawa dowodowego dla dowodów elektronicznych. Posiada umiejetności z zakresu pozyskiwania, magazynowania i przetwarzania informacji, a także zastosowania w zakresie wybranych metod sztucznej inteligecji oraz ich zastosowań w inform atyce śledczej.

Warunki rekrutacji 

 • zgłoszenia do 30.09.2022 r. 
 • minimalna liczba słuchaczy: 14  

Terminy zajęć 

Do 9 zjazdów kontaktowych w semestrze, zajęcia sobota/niedziela

Opłata semestralna 

Opłata: 3.000,00 zł za semestr

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646

W tytule prosimy o podanie: „imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe - Informatyka śledcza”.

 • Za pierwszy semestr do dnia: 10.10.2022 r.
 • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2023 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach w następujących terminach:

 • semestr zimowy: I rata do 10.10.2022 r., II rata do 10.11.2022 r., III rata do 10.12.2022 r., IV rata do 10.01.2023 r.
 • semestr letni: I rata do 10.03.2023 r., II rata do 10.04.2023 r., III rata do 10.05.2023 r., IV rata do 10.06.2023 r. 

Kierownik studiów 

Kierownik: dr inż. Michał Podpora, m.podpora@po.edu.pl

Kontakt 

Warunki rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe,
 • poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kolorową fotografię w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie  z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Informacje dodatkowe  

Informacje o prowadzących i przedmiotach zamieszczone są na stronie http://forensics.po.opole.pl lub http://sledcza.po.opole.pl.