• log in
  • create an account

Postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Lean Six Sigma Expert

Details
Code SP-LSSE
Organizational unit Faculty of Production Engineering and Logistics
Form of studies Part-time
Level of education postgraduate
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
WWW address https://wipil.po.edu.pl/aktualnosci/963-studia-podyplomowe-lean-six-sigma-expert-nowosc-w-opolu
Required document
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Charakterystyka 

Osoba posiadająca kwalifikacje studiów podyplomowych otrzyma wiedzę i umiejętności w zakresie doskonalenia i optymalizowania procesów produkcyjnych, usługowych, biznesowych z wykorzystaniem metodologii Six Sigma oraz metod szczupłego zarządzania. Nabyte umiejętności obejmują formułowanie i rozwiązywanie złożonych problemów optymalizacyjnych, a także posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi, które wspomagają pracę osób odpowiedzialnych za optymalizację procesów w organizacjach.

Efekty uczenia się będą weryfikowane poprzez egzaminy i zaliczenia poszczególnych form przedmiotów. Będą brane pod uwagę wypowiedzi ustne, opracowania pisemne oraz przygotowanie projektów. Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych zostaną zweryfikowane na podstawie poziomu zaangażowania słuchaczy podczas pracy indywidualnej i grupowej. Studia kończą się przygotowaniem i oddaniem pracy końcowej realizowanej zespołowo w postaci projektu optymalizacyjnego Lean z elementami Six Sigma. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przystąpienie do egzaminu certyfikowanego z projektu.

Do kogo studia są skierowanie

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych aktywnym udziałem w projektach optymalizacyjnych z wykorzystaniem narzędzi Lean Six Sigma. Mogą stanowić interesującą ofertę m.in. dla: pracowników ciągłego doskonalenia, liderów jakości, pracowników produkcji, pracowników działów jakości, specjalistów ds. zapewnienia jakości w produkcji i usługach, inżynierów ds. Lean, inżynierów ds. projektów Green Belt.

Sylwetka absolwenta

Uzyskane w ramach studiów podyplomowych kwalifikacje dają możliwości wykorzystania w organizacjach produkcyjnych, usługowych oraz biznesowych różnych branż.

W szczególności absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu: zarządzania procesami, modelowania i standaryzacji procesów, metodyk szczupłego zarządzania, przepływu strumienia wartości, wizualizacji organizacji pracy, metodyki optymalizacji procesów Six Sigma - DMAIC, metod statystycznego sterowania procesami, sterowania przebiegiem procesu optymalizacyjnego oraz budowania kultury szczupłego zarządzania.

Ponadto absolwent posiada umiejętność łączenia teorii zarządzania jakością w kontekście szczupłego zarządzania organizacjami w warunkach zmian i zakłóceń. Wykazuje zdolność myślenia procesowego i umiejętność pozyskiwania i gromadzenia danych potrzebnych do doskonalenia i optymalizacji procesów.

Absolwent studiów podyplomowych uwzględnia punkt widzenia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych procesu, a także wykazuje gotowość do pracy w zespole oraz w budowanie kultury szczupłego zarządzania w organizacji.

Wymagania 

Dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej I stopnia

Cykl kształcenia

Dwa semestry, 8 zjazdów w I semestrze, 9 zjazdów w II semestrze), zajęcia PIĄTEK (4h)/SOBOTA (8h)

Terminy zajęć 

Semestr zimowy i letni: harmonogram zajęć w semestrze pierwszym i drugim zostanie podany uczestnikom przed rozpoczęciem studiów podyplomowych z dwutygodniowym wyprzedzeniem

Harmonogram zjazdów w semestrze zimowym 2021/2022

dla studiów podyplomowych LEAN SIX SIGMA EXPERT

 

Nr zjazdu

Data zjazdu

Tematyka zjazdu

Piątek

(4h) od godz. 16.00

Sobota

(8h) od godz. 8.00

I

05-06.11.2021

Wprowadzenie do zarządzania jakością

Gra integracyjna

Wprowadzenie do Lean Management

II

12-13.11.2021

Modelowanie procesów (4h)

Zarządzanie wynikami organizacji i procesem doskonalenia

III

19-20.11.2021

Modelowanie procesów (5h)

Przepływ strumienia wartości oraz poziomowanie produkcji

IV

03-04.12.2021

Modelowanie procesów (5h)

Przepływ strumienia wartości oraz poziomowanie produkcji

Hoshin Kanri i zarządzanie przez cele

V

10-11.12.2021

Modelowanie procesów (5h)

Lean w biurze i usługach (4h)

VI

07-08.01.2022

Modelowanie procesów (5h)

5S czyli organizacja miejsca pracy

VII

21-22.01.2022

Zarządzanie wizualne

Zarządzanie wizualne

VIII

28-29.01.2022

Gra warsztatowa KOROMO

Kaizen i systemy sugestii

Harmonogram zjazdów w semestrze letnim 2021/2022

dla studiów podyplomowych LEAN SIX SIGMA EXPERT

Nr zjazdu

Data zjazdu

Tematyka zjazdu

Piątek

(4h) od godz. 16.00

Sobota

(8h) od godz. 8.30

I

11-12.03.2022

Metodologia DMAIC i perspektywa klienta w Six Sigma

Regina Mazurek, Sala S 206

4h wykładu

Metodologia DMAIC i perspektywa klienta w Six Sigma

Regina Mazurek, Sala S 206

4h wykładu + egzamin, 4h seminarium

II

18-19.03.2022

Statystyczne sterowanie procesem

Regina Mazurek, Sala S 206

4h wykładu

Standaryzacja procesów oraz rozwiązywanie problemów

Natalia Jażdżewska, Sala S 206

8h wykładu

III

01-02.04.2022

Statystyczne sterowanie procesem

Regina Mazurek, Sala S 206

4h wykładu + egzamin

Standaryzacja procesów oraz rozwiązywanie problemów

Natalia Jażdżewska, Sala S 206

8h wykładu + egzamin

IV

08-09.04.2022

Statystyczne sterowanie procesem

Regina Mazurek

Zajęcia studyjne w przedsiębiorstwie

Standaryzacja procesów oraz rozwiązywanie problemów

Natalia Jażdżewska, Sala S 206

8h ćwiczeń

V

22-23.04.2022

Statystyczne sterowanie procesem

Regina Mazurek

Zajęcia studyjne w przedsiębiorstwie

Efektywna metoda analizy danych

Małgorzata Piątkowska, Sala S 206

4h wykładu, 4h ćwiczeń

VI

13-14.05.2022

Seminarium

Regina Mazurek, Natalia Jażdżewska

4h seminarium

Analiza skuteczności narzędzi pomiarowych

Małgorzata Piątkowska, Sala S 206

4h wykładu, 4h ćwiczeń

VII

20-21.05.2022

Zarządzanie projektem optymalizacyjnym

Iwona Łapuńka, Sala S 206

4h ćwiczeń

Zarządzanie projektem optymalizacyjnym

Iwona Łapuńka, Sala S 501

8h laboratorium

VIII

27-28.05.2022

Budowanie kultury LSS i rozwój kompetencji pracowników

Kamila Tomczak-Horyń, Sala S 206

4h wykładu

Budowanie kultury LSS i rozwój kompetencji pracowników (4h sem.)

Kamila Tomczak-Horyń, Sala S 206

Zarządzanie zmianą (4h wykładu)

Natalia Jażdżewska, Sala S 206

IX

10-11.06.2022

Seminarium (4h)

Regina Mazurek, Natalia Jażdżewska

Seminarium/konsultacje (8h)

Regina Mazurek, Natalia Jażdżewska

X

25.06.2022

Egzamin certyfikowany z projektu

Sala S 206

 

Opłata semestralna 

Opłata: 4400zł (jednorazowa wpłata za dwa semestry) lub 2400 zł/semestr 

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646.

W tytule prosimy o podanie: „imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe Lean Six Sigma Expert”.

  • Za pierwszy semestr do dnia: 10.10.2022 r.
  • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2023 r. 

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach w następujących terminach:

  • semestr letni: I rata do 10.10.2022 r., II rata do 10.11.2022 r., III rata do 10.12.2022 r., IV rata do 10.01.2023 r. 
  • semestr zimowy: I rata do 10.03.2023 r., II rata do 10.04.2023 r., III rata do 10.05.2022 r., IV rata do 10.05.2023 r. 

Kierownik studiów

Kierownik: dr inż. Regina Mazurek

Kontakt 

Warunki rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:

  • podanie na studia podyplomowe,
  • poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kolorową fotografię w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie  z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Informacje dodatkowe

https://wipil.po.edu.pl/aktualnosci/963-studia-podyplomowe-lean-six-sigma-expert-nowosc-w-opolu

 

https://wipil.po.edu.pl/aktualnosci/963-studia-podyplomowe-lean-six-sigma-expert-nowosc-w-opolu