Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Elektronika Przemysłowa

Szczegóły
Kod EP-SI
Jednostka organizacyjna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Kierunek studiów Elektronika Przemysłowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 3,5-letnie (7 semestrów)
Wymagane dokumenty
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (18.05.2020 00:00 – 13.09.2020 23:00)

PREDYSPOZYCJE

Zdolności matematyczne, precyzja i logika myślenia, dociekliwość, umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań, zamiłowanie do projektowania nowych urządzeń i do prac konstruktorskich.
JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?
Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Elektronik to poszukiwany i ceniony specjalista. Pracę znajdzie wszędzie tam, gdzie produkuje się lub wykorzystuje nowoczesne urządzenia elektroniczne – w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny, np. urządzenia automatyki, systemy „inteligentnych” budynków, w zakładach produkujących sprzęt kontrolno-pomiarowy, przy projektowaniu i programowaniu urządzeń mikroprocesorowych, przy projektowaniu i naprawie sprzętu elektronicznego AGD i RTV oraz w telekomunikacji.

Ponadto, dzięki swoim umiejętnościom, będzie cenionym inżynierem podczas wdrażania technologii internetu rzeczy (Internet of Things) oraz rewolucji przemysłowej 4.0 (Industry 4.0).

Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych może znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie zawodowym i technicznym.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, informatyka obejmująca techniki i języki programowania, teoria obwodów i sygnałów.

Wśród treści kierunkowych znajdują się m.in.: elementy elektroniczne, metrologię, układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, programy narzędziowe do symulacji i projektowania układów elektronicznych, mikrokontrolery o różnych architekturach, projektowanie urządzeń elektronicznych - w tym sterowników mikroprocesorowych, programowanie układów programowalnych CPLD i FPGA, systemy wbudowane, systemy i sieci telekomunikacyjne, techniki bezprzewodowe, internet rzeczy IoT oraz podstawy automatyki, funkcjonowanie i diagnostyka elektroniki samochodowej, programowanie sterowników PLC, zarządzanie projektami elektronicznymi.

Większość zajęć odbywa się na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej w nowocześnie wyposażonych laboratoriach.

Elektronika przemysłowa jest kierunkiem studiów, którego treści zostały dostosowane do aktualnych potrzeb przemysłu.

Szczególny nacisk położono na naukę projektowania i programowania urządzeń mikroprocesorowych w aplikacjach pomiarowych, sterowania, komunikacyjnych, przemysłowych, biomedycznych, inteligentnego domu, czy inteligentnego miasta.


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Informacje szczegółowe na stronie rekrutacji...