Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wzornictwo przemysłowe

Szczegóły
Kod MP-SI
Jednostka organizacyjna Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów Wzornictwo przemysłowe
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 3,5-letnie (7 semestrów)
Wymagane dokumenty
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (18.05.2020 00:00 – 16.08.2020 23:00)

PREDYSPOZYCJE

Kandydat na studia powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, cechować się wysoko rozwiniętą kreatywnością i zdolnością do rozwiązywania problemów technicznych. Projektant wzornictwa przemysłowego powinien nie tylko dbać o stronę estetyczną przedmiotu, ale poszukiwać najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych dopasowanych do potrzeb i wymagań odbiorcy.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych, biurach projektowych, w sektorze IT, różnego rodzaju gałęziach przemysłowych. Są przygotowani do samodzielnej praktyki projektowej lub do pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym, prowadzenia prac naukowo-badawczych koniecznych do właściwego identyfikowania i konkretyzowania problemów projektowych we wzornictwie poszukując najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych oraz wykonywania projektów zwracając uwagę na stronę estetyczną przedmiotu.

Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe wykorzystują wiedzę z zakresu historii i kultury wzornictwa do inspiracji, do generowania konkretnych rozwiązań, do harmonizowania wszystkich proponowanych elementów z użytkownikiem. Prowadzą proces projektowania z uwzględnieniem wieloaspektowości każdego problemu i właściwego operowania odpowiednimi relacjami między tymi poszczególnymi aspektami. Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe wykorzystują zaawansowane techniki wspomagające projektowanie. Prawidłowo wykorzystują materiały i technologie w przygotowywanych rozwiązaniach problemów wzorniczych.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym)

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • grafika inżynierska,
 • modelowanie 3D,
 • rysunek odręczny,
 • podstawy projektowania form przemysłowych,
 • wytrzymałość materiałów.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • tworzywa sztuczne i kompozyty,
 • techniki wytwarzania,
 • działania wizualne 3D - rzeźba,
 • komputerowy zapis konstrukcji,
 • projektowanie wnętrz,
 • wzornictwo przemysłowe i unikatowe,
 • współrzędnościowa technika pomiarowa,
 • komputerowe metody projektowania obróbki plastycznej,
 • inżynieria powierzchni,
 • makietowanie i budowa modeli fizycznych,
 • fotografia i cyfrowa obróbka obrazu.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie. 

Specjalności:

Inżynieria wzornictwa przemysłowego (S)

Inżynieria wzornictwa motoryzacyjnego (S)

Absolwenci specjalności inżynieria wzornictwa motoryzacyjnego uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, rozwoju i konstrukcji pojazdów, kształtowania i stylizacji nadwozi, ergonomii i wyposażenia wnętrza pojazdu, jak również rozmieszczenia i konstrukcji poszczególnych podzespołów w pojeździe z wykorzystaniem współczesnych metod i pakietów wspomagających projektowanie 3D. Nabyte umiejętności i wiedza pozwolą na zatrudnienie w podmiotach zajmujących się projektowaniem, konstrukcją i stylizacją produktów w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności w branży motoryzacyjnej. Absolwenci osiągając niezbędne umiejętności i wiedzę potrzebne inżynierom wzornictwa motoryzacyjnego są cenionymi pracownikami na stanowiskach takich jak konstruktor CAD, inżynier produktu czy kierownik projektu szczególnie w obszarze współczesnego przemysłu motoryzacyjnego. 


Zasady kwalifikacji