Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Przemysłowe Technologie Informatyczne

Szczegóły
Kod TP-SI
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
Kierunek studiów Przemysłowe Technologie Informatyczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 4-letnie (8 semestrów)
Wymagane dokumenty
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (18.05.2020 00:00 – 16.08.2020 23:00)

PREDYSPOZYCJE

Umysł ścisły, zdolność abstrakcyjnego myślenia, kreatywność techniczna, zainteresowanie informatyką, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne o profilu praktycznym dysponuje wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie nauk technicznych, w szczególności budowy i eksploatacji maszyn oraz współczesnych technologii informatycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń,
 • w jednostkach projektowych lub konstrukcyjnych,
 • w jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • w firmach informatycznych, zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w przemyśle,
 • w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają:

 • 8 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

W trakcie VII semestru przewidziana jest semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z Wydziałem

W trakcie studiów realizowane są przedmioty z obszaru nauk informatycznych takie jak:

 • podstawy programowania,
 • architektura systemów komputerowych,
 • systemy operacyjne,
 • grafika komputerowa,
 • technika mikroprocesorowa,
 • przemysłowe bazy danych,
 • metody sztucznej inteligencji,
 • technologie internetowe i mobilne.

W ramach nauk inżynierskich proponowane są przedmioty takie jak:

 • materiałoznawstwo,
 • maszynoznawstwo,
 • technologia i urządzenia przemysłowe,
 • elektrotechnika i elektronika dla informatyków,
 • grafika inżynierska,
 • inżynieria jakości.

Studenci od III semestru mają możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowania szczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej. 

Dla studentów zamiejscowych, miasto Kędzierzyn-Koźle oferuje zakwaterowanie w pokojach studenckich.


Zasady kwalifikacji