Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka

Szczegóły
Kod EI-SI
Jednostka organizacyjna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 3,5-letnie (7 semestrów)
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2021 00:00 – 17.07.2021 23:00)

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 2 (27.07.2021 00:00 – 18.09.2021 23:00)

PREDYSPOZYCJE

Umysł ścisły, zdolność abstrakcyjnego myślenia, zdolności analityczne, pracowitość, dociekliwość, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się – ponieważ informatyka to dziedzina stale rozwijająca się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Praca informatyka zależna jest od jego zainteresowań zawodowych. Absolwent może pracować m.in. jako: administrator systemów sieciowych i bazodanowych, programista, projektant lub tester systemów informatycznych - w tym systemów webowych i aplikacji na urządzenia mobilne. Absolwenci zazwyczaj nie mają problemu ze znalezieniem bardzo atrakcyjnej i wysokopłatnej pracy w zawodzie. Wielu absolwentów zakłada własne firmy, realizujące ciekawe, nowatorskie projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

PROGRAM ZAJĘĆ

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: analiza matematyczna i algebra liniowa, metody probabilistyczne i statystyka, matematyka dyskretna, podstawy elektrotechniki, fizyka. Wśród treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • podstawy programowania,
 • języki i paradygmaty programowania,
 • algorytmy i struktury danych,
 • systemy operacyjne,
 • technologie sieciowe,
 • technologie webowe,
 • grafikę komputerową,
 • sztuczną inteligencję,
 • bazy danych,
 • inżynierię oprogramowania,
 • administrowanie złożonymi systemami informatycznymi,
 • systemy wbudowane,
 • projektowanie, realizację oraz testowanie systemów informatycznych,
 • komputerowe wspomaganie projektowania,
 • zintegrowane systemy zarządzania,
 • problemy społeczne i zawodowe informatyki.

MIEJSCE ODBYWANIA WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ

Opole, ul. Prószkowska 76, II Kampus PO.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym. Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

SPECJALNOŚCI

Na studiach 1-go stopnia nie występują specjalności, natomiast wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku pracy oraz studentom w ramach studiów 1-go stopnia zostały stworzone ścieżki edukacyjne realizowane od trzeciego roku studiów w ramach przedmiotów wybieralnych.

W ramach kierunku informatyka (studia stacjonarne) prowadzi się kształcenie dla grup dwujęzycznych: polsko–angielskiej. Kształcenie polega na realizacji wybranych przedmiotów oraz wykonaniu pracy dyplomowej w języku obcym.

Wykłady przewidziane są również dla studentów przybywających z zagranicy w ramach programu Erasmus+.

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a także Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, jaką uzyskał kierunek gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Kierunek posiada również akredytację FEANI (Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych).


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Informacje szczegółowe na stronie rekrutacji.