Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja

Szczegóły
Kod ZB-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek studiów Administracja
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 3-letnie (6 semestrów)
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.06.2021 00:00 – 18.09.2021 23:00)

SPECJALNOŚĆ

 • obsługa inwestycji w gospodarce

PREDYSPOZYCJE

 • zdolności organizacyjne;
 • umiejętność myślenia analitycznego i łączenia faktów;
 • chęć poznawania wiedzy z różnych dziedzin.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

 • język polski,
 • język obcy,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • fizyka;
 • geografia.

KARIERA

 • praca w urzędzie administracji rządowej lub samorządowej, w szczególności na stanowisku związanym z obsługą inwestycji;
 • praca w administracji przedsiębiorstwa;
 • służba lub praca w Siłach Zbrojnych, Policji i innych formacjach (po spełnieniu warunków ustawowych);
 • praca na stanowisku urzędniczym w sądzie;
 • praca w państwowej lub samorządowej jednostce organizacyjnej.

PROGRAM ZAJĘĆ

dostępny na stronie: https://weiz.po.opole.pl/administracja

MIEJSCE ODBYWANIA WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Opole, ul. Luboszycka 7
Budynek jest położony w ścisłym centrum Opola. Zapraszamy do wirtualnego spaceru: https://weiz.po.opole.pl/vtour/.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 • studia 6-semestralne o profilu praktycznym, który charakteryzuje się kształtowaniem u studentów umiejętności praktycznych;
 • zajęcia wyróżniają się praktycznym charakterem, m.in. przez 6 miesięcy praktyk zawodowych, większą liczbę ćwiczeń i koncentrację na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia pracy zawodowej. 

Studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 6 miesięcy: 1 miesiąc w czasie wakacji po I roku, 1 miesiąc w czasie wakacji po II roku oraz 4 miesiące podczas VI semestru (marzec-czerwiec). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia dogodnych terminów praktyki.

Wydział Ekonomii i Zarządzania jest wydziałem kameralnym, który kładzie nacisk na przyjazną atmosferę i rozwój każdego studenta. Studenci mogą odbywać praktyki w wybranych instytucjach publicznych lub prywatnych (np. w miejscu pracy).

Posiadamy bibliotekę, laboratoria komputerowe, bufet, pokój nauki i wypoczynku dla studentów oraz salę sądową przeznaczoną do prowadzenia przedmiotów prawnych. Studenci mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w kołach naukowych. Studenci administracji należący do Koła Naukowego Ekonomii Prawa "Ius publicum" zgłębiają wiedzę o funkcjonowaniu administracji publicznej i gospodarczej w ramach spotkań, wyjazdów, publikacji, praktyk i staży.

Pytania dotyczące kierunku administracja o profilu praktycznym można wysyłać do przewodniczącego rady dydaktycznej kierunku administracja dr Piotra Zamelskiego na adres: p.zamelski@po.edu.pl.


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Informacje szczegółowe na stronie rekrutacji.