• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Analityka danych w biznesie

Szczegóły
Kod EN-SI
Jednostka organizacyjna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Kierunek studiów Analityka danych w biznesie
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5-letnie (7 semestrów)
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 09.07.2023 23:00)
 • Tura 2 (31.07.2023 00:00 – 17.09.2023 23:00)

PREDYSPOZYCJE

Umiejętności matematyczne, umiejętności programistyczne, zdolności analityczne, chęć doskonalenia swoich umiejętności, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, pracowitość.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz chemia, fizyka, matematyka i informatyka.

KARIERA

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na kierunku Analityka danych w biznesie pozwalają na znalezienie zatrudnienia w różnych sektorach i branżach np. : branża marketingowa, konsultingowa, sektor bankowości czy firmy technologiczne. Przykładowe stanowiska pracy: Analityk Danych, Analityk Biznesowo-Systemowy, Specjalista ds. analiz i raportowania, Specjalista ds. analizy danych, Junior Data Scientist, Junior Data Analyst, Junior Data Engineer.

Szeroki wachlarz ofert pracy zależy od poziomu zainteresowań i dalszego rozwoju absolwenta. Absolwent kończący studia posiada szeroką wiedzę z zakresu statystyki, matematyki, informatyki, ekonomii i zarządzania. Potrafi przeprowadzać analizy i prezentować wyniki wykorzystując arkusze kalkulacyjne np. Microsoft Excel oraz pakiety programistyczne dla analityki biznesowej, takie jak np. Microsoft Power BI. Wykorzystując zdobyte umiejętności programistyczne w językach Python, R czy SQL potrafi rozwiązywać problemy związane ze zbieraniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, analizą danych. Absolwent potrafi pracować z relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych. Dodatkowym atutem jest także umiejętność wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji, w tym uczenia maszynowego czy uczenia głębokiego.

Absolwent kierunku Analityka danych w biznesie to osoba kreatywna, z dużą inicjatywą i umiejętnościami interpersonalnymi. Potrafi pracować w zespole, wykorzystując swoje umiejętności analityczne do rozwiązywania problemów biznesowych. Potrafi wyjaśniać wyniki analiz danych i przedstawiać je w sposób zrozumiały dla odbiorców biznesowych.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 8 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyczna biznesowa, podstawy zarządzania, statystyka biznesowa, ekonomia.

Wśród treści kierunkowych znajdują się m.in. przedmioty:

 • Programowanie w języku Python
 • Język R
 • Język SQL
 • Arkusz kalkulacyjny
 • Narzędzia Business Intelligence
 • Eksploracja danych
 • Big Data
 • Systemy informacji geograficznej
 • Algorytmy sztucznej inteligencji
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie popytem
 • Mapowanie procesów biznesowych
 • Badania operacyjne
 • Modelowanie i prognozowanie ekonometryczne
 • Analiza danych sondażowych i eksperymentalnych
 • Analiza danych w badaniach rynkowych i marketingowych
 • Analiza danych w ekonomii
 • Analiza danych w medycynie

Większość zajęć odbywa się na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej w nowocześnie wyposażonych laboratoriach.

W ramach zajęć planowane są spotkania z przedstawicielami biznesu, którzy pokażą wykorzystywane technologie, wdrożone rozwiązania w zakresie przetwarzania i analizy danych, przedstawią problemy z jakimi się mierzą oraz nakreślą możliwe ścieżki kariery.

MIEJSCE ODBYWANIA WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ

Opole, ul. Prószkowska 76, II Kampus PO.

 


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Informacje szczegółowe na stronie rekrutacji.