• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Elektronika i Systemy Komputerowe

Szczegóły
Kod ES-SI
Jednostka organizacyjna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Kierunek studiów Elektronika i Systemy Komputerowe
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 3,5-letnie (7 semestrów)
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.05.2023 00:00 – 09.07.2023 23:00)

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
  • Tura 2 (31.07.2023 00:00 – 17.09.2023 23:00)

PREDYSPOZYCJE

Zdolności matematyczne, precyzja i logika myślenia, dociekliwość, umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań, zamiłowanie do projektowania nowych urządzeń i do prac konstruktorskich. Zainteresowania informatyczne w zakresie programowania lub teleinformatyki.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Elektronik o zainteresowaniach informatycznych to poszukiwany i ceniony specjalista. Pracę znajdzie wszędzie tam, gdzie produkuje się lub wykorzystuje nowoczesne urządzenia elektroniczne zintegrowane z systemami informatycznymi. Takich specjalistów poszukują przedsiębiorstwa produkujące sprzęt elektroniczny, komunikujący się przewodowo lub bezprzewodowo z zewnętrznymi systemami informatycznymi. W szczególności umiejętności absolwenta kierunku Elektronika i Systemy Komputerowe wykorzystywane są w aplikacjach inteligentnych budynków, fabryk oraz miast, urządzeniach medycznych, branży samochodowej, automatyce oraz robotyce, a także wszędzie tam, gdzie występuje konieczność gromadzenia i przetwarzania danych. Ponadto, dzięki swoim umiejętnościom, będzie cenionym inżynierem podczas wdrażania technologii internetu rzeczy (Internet of Things), 5G, sztucznej inteligencji oraz rewolucji przemysłowej 4.0 (Industry 4.0).

Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych może znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie zawodowym i technicznym.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, informatyka obejmująca techniki i języki programowania, teoria obwodów i sygnałów.

Wśród treści kierunkowych znajdują się zagadnienia z zakresu elektroniki oraz informatyki. Do pierwszej grupy należą m.in. zagadnienia dotyczące: budowy elementów i układów elektronicznych analogowych i cyfrowych, techniki mikroprocesorowej, systemów wbudowanych, przemysłowych sterowników programowalnych, przewodowej i bezprzewodowej transmisji danych, energoelektroniki, kompatybilności elektromagnetycznej oraz systemów przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej, a także druku 3D. Druga grupa treści związana jest z m.in.: systemami komputerowymi o małych, średnich i dużych mocach obliczeniowych, zagadnieniami cyfrowego przetwarzania sygnałów, wykorzystania baz danych stacjonarnych i chmurowych w systemach wbudowanych, programowania urządzeń mobilnych, pracujących pod kontrolą dedykowanego oprogramowania wbudowanego (firmware’u) oraz systemów operacyjnych: Windows, Linux, a także systemów mobilnych i sztucznej inteligencji. Ponadto poruszane są treści z zakresu tzw. kompetencji miękkich typu: zarządzanie projektami, wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie zarządzania projektem oraz zespołowych prac nad projektowaniem i rozwojem urządzenia.

Większość zajęć odbywa się na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej w nowocześnie wyposażonych laboratoriach.

Elektronika i Systemy Komputerowe jest kierunkiem studiów, którego treści zostały dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy branży elektroniczno-informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem rynku lokalnego.


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Informacje szczegółowe na stronie rekrutacji.