• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria Środowiska

Szczegóły
Kod MF-NM
Jednostka organizacyjna Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów Inżynieria Środowiska
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Czas trwania 1,5-letnie (3 semestry)
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.05.2023 00:00 – 17.09.2023 23:00)

WYMAGANIA

Warunkiem koniecznym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu inżyniera.

PREDYSPOZYCJE

Zainteresowanie oddziaływaniem przemysłu na środowisko, nastawienie na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, umysł ścisły, dążenie do zrozumienia zasad zrównoważonego rozwoju.

KARIERA

Związek człowieka ze środowiskiem jest nierozerwalny, odwieczny i tak ścisły, że nie tylko istnienie ludzkości poza przyrodą jest niemożliwe, ale jednocześnie – na skutek ludzkiej działalności - w wielu wypadkach również istnienie przyrody nie może mieć praktycznie miejsca bez pomocy człowieka.

Dlatego też absolwenci kierunku inżynieria środowiska jako specjaliści od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią, gospodarki odpadami, czy ochrony powietrza – kształtują i umacniają ten związek ze środowiskiem, pracując w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukując najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

PROGRAM ZAJĘĆ

Kierunkowe treści kształcenia, wspólne dla wszystkich specjalności, obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

  • technologie proekologiczne,
  • odnawialne źródła energii,
  • monitoring środowiska,
  • technologię i organizację robót instalacyjnych.

MIEJSCE ODBYWANIA WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ

Opole, ul. Mikołajczyka 5

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska jako specjaliści od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią, gospodarki odpadami, czy ochrony powietrza – kształtują i umacniają ten związek ze środowiskiem, pracując w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukując najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

SPECJALNOŚCI

  • Instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne (NS)
  • Procesy energetyczne (NS)

Studia trwają 3 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia, wspólnych dla wszystkich specjalności, znajdują się m.in.: chemia środowiska, planowanie przestrzenne, zarządzanie środowiskiem, niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich.

 


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Informacje szczegółowe na stronie rekrutacji.