• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wzornictwo przemysłowe

Szczegóły
Kod MP-SI
Jednostka organizacyjna Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów Wzornictwo przemysłowe
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 3,5-letnie (7 semestrów)
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.05.2023 00:00 – 09.07.2023 23:00)

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 2 (31.07.2023 00:00 – 17.09.2023 23:00)

PREDYSPOZYCJE

 • wrażliwość estetyczna
 • wyobraźnie przestrzenną
 • rozwiniętą kreatywnością
 • predyspozycje projektowe i konstrukcyjne
 • umiejętność do rozwiązywania problemów technicznych w kontekście sztuk pięknych
 • umiejętność dokonywania analizy i syntezy

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe znajdują zatrudnienie w interdyscyplinarnych zespołach i renomowanych biurach projektowych, świadczących usługi zarówno dla różnego rodzaju gałęzi przemysłu, jak i w sektorze IT. Są przygotowani do samodzielnej praktyki projektowej, świadcząc usługi freelancer’a w zakresie designu.

Ukończenie studiów na naszym kierunku stwarza również  możliwość podjęcia zatrudnienia w szeroko rozumianej poligrafii tj. w obszarze grafiki reklamowej jak i wydawniczej. 

PROGRAM ZAJĘĆ

 • Przedmioty kierunkowe: podstawy technik wizyjnych, podstawy projektowania form przemysłowych I i II, projektowanie przestrzenne, projektowanie przestrzeni publicznych;
 • Grafikę komputerową, która jest wstępem do zagadnień związanych z projektowaniem komunikacji wizualnej i identyfikacji wizualnej;
 • Przedmioty związane z nauką wizualizacji w tym modelowanie i prototypowanie;
 • Przedmioty i projekty specjalistyczne takie jak: projektowanie produktu i projektowanie nadwozi pojazdów;
 • Przedmioty plastyczne: takie jak rysunek odręczny, rzeźba, malarstwo, które stanowią wsparcie praktyczne dla projektowania wzornictwa i szeregu przedmiotów kierunkowych;
 • Przedmioty humanistyczne w tym historię sztuki i historię wzornictwa stanowiącą stanowiące źródło inspiracji do przyszłych projektów.
 • Przedmioty związane z materiałoznawstwem takie jak materiały niemetalowe i kompozyty, metody łączenia materiałów;
 • Przedmioty podstawowe w tym matematykę, fizykę, mechanikę  i geometrię wykreślną, które stanowią bazę do rozwijania wiedzy inżynierskiej.

MIEJSCE ODBYWANIA WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ

Opole, ul. Mikołajczyka 5, Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 • Czas trwania: 7 semestrów
 • Tryb studiów: dzienne
 • Język: polski
 • Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU 

W ramach zajęć podejmowana jest problematyka związana z projektowaniem przedmiotów codziennego użytku - tworzenia nowych wzorów przemysłowych.

Absolwenci przygotowani są do prowadzenia prac i analiz koniecznych do właściwego identyfikowania i konkretyzowania problemów projektowych we wzornictwie. Poszukują najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych oraz realizują projekty, uwzględniając stronę estetyczną produktu.

Prowadzona edukacja, łączy kreatywność i zdolności twórcze studentów ze znajomością zagadnień z zakresu technologii, materiałoznawstwa i innych dziedzin nauki, wykorzystując najnowsze narzędzia komputerowe, narzędzia do wizualizacji, modelowania i prototypowania.

Absolwenci wzornictwa uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, rozwoju i konstrukcji pojazdów, kształtowania i stylizacji nadwozi, ergonomii i wyposażenia wnętrza pojazdu, jak również rozmieszczenia i konstrukcji poszczególnych podzespołów w pojeździe z wykorzystaniem współczesnych metod i pakietów wspomagających projektowanie 3D.

Nabyte umiejętności i wiedza pozwolą na zatrudnienie w podmiotach zajmujących się projektowaniem, konstrukcją i stylizacją produktów w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności w branży motoryzacyjnej.

Absolwenci osiągając niezbędne umiejętności i wiedzę potrzebne inżynierom wzornictwa są cenionymi pracownikami na stanowiskach takich jak konstruktor CAD, inżynier produktu czy kierownik projektu szczególnie w obszarze współczesnego przemysłu motoryzacyjnego.


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Informacje szczegółowe na stronie rekrutacji.