• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Fizjoterapia

Szczegóły
Kod WF-SJ
Jednostka organizacyjna Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Kierunek studiów Fizjoterapia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 5-letnie (10 semestrów)
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.05.2023 00:00 – 09.07.2023 23:00)

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
  • Tura 2 (31.07.2023 00:00 – 17.09.2023 23:00)

PREDYSPOZYCJE

Praca fizjoterapeuty wymaga dużego zaangażowania i sprawności fizycznej, a polega na samodzielnym wykonywaniu badania funkcjonalnego (ocena manualna, wzrokowa, osłuchowa pacjenta), planowaniu rehabilitacji oraz dbaniu o bezpieczeństwo pacjenta.

Do atutów dobrego fizjoterapeuty należy zatem bardzo dobra sprawność fizyczna, samodzielność oraz empatia, cierpliwość i otwarcie na potrzeby drugiego człowieka.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE? 

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka (z astronomią), język polski. 

KARIERA

Osoby zajmujące się zawodowo fizjoterapią mają bezpośredni kontakt z pacjentami, przywracają sprawność fizyczną, dbają o zapobieganie nawrotom choroby, propagują profilaktykę leczniczą związaną z aktywnością fizyczną. 

Ukończenie kierunku fizjoterapia daje szeroki zakres możliwości podjęcia pracy. Absolwenci przygotowani są do pracy na stanowisku fizjoterapeuty w placówkach służby zdrowia, takich jak szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne, zakłady rehabilitacji czy ośrodki sanatoryjne i uzdrowiska oraz prywatne gabinety, a także do świadczenia usług w domach pacjentów. Stanowiska fizjoterapeuty funkcjonują również w placówkach oświatowych (np. w międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej, w ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych), klubach sportowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej oraz organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Coraz większą popularność zdobywają gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, kluby fitness oraz kliniki zdrowia i urody, gdzie fizjoterapeuci również znajdują zatrudnienie.

Ponadto, na popularność zawodu fizjoterapeuty wpływ mają zmiany zachodzące w społeczeństwie, związane z jego starzeniem się i coraz większą świadomością konieczności prowadzenia zdrowego stylu życia. 

MIEJSCE ODBYWANIA WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ 

Opole, ul. Prószkowska 76, II Kampus PO 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Studia trwają 10 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym).
Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra, co umożliwia uzyskanie prawa wykonywania zawodu.

Absolwenci  uzyskują wiedzę z zakresu poprawnego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz kwalifikacje wymagane do prowadzenia fizjoterapii u osób w każdym wieku, z różnymi dysfunkcjami i jednostkami chorobowymi. Posiadają także pogłębioną wiedzę z zakresu prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej i interpretacji jej wyników, specjalistycznych metod postępowania terapeutycznego oraz planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Daje to możliwość pracy indywidualnej, w zespołach rehabilitacyjnych placówek służby zdrowia, ośrodkach sportowych lub odnowy biologicznej oraz organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Uzyskanie tytułu zawodowego magistra fizjoterapii wiąże się z nabyciem kwalifikacji do wykonywania samodzielnego zawodu medycznego i możliwości diagnozowania i określania planu fizjoterapii. Ponadto, absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów podyplomowych, licznych kursów z zakresu specjalistycznych metod wykorzystywanych w fizjoterapii. Z kolei, dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom z zakresu planowania i prowadzenia badań naukowych, absolwenci są przygotowani do realizacji prac doktorskich.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: anatomia człowieka (prawidłowa, palpacyjna, rentgenowska), fizjologia, biomechanika kliniczna, kinezjologia, genetyka, farmakologia, psychoterapia, ekonomia i marketing w służbie zdrowia, języki obce.

Wśród treści kierunkowych są m.in. takie bloki przedmiotowe jak: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy, terapia manualna, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach wewnętrznych, metody specjalne fizjoterapii oraz diagnostyka funkcjonalna i planowanie fizjoterapii w poszczególnych dziedzinach medycyny, badania wysiłkowe.

Studenci mają możliwość elastycznego kształtowania toku studiów poprzez wybór przedmiotów najbliższych ich zainteresowaniom. Na liście przedmiotów obieralnych znajdują się między innymi: dietetyka, fitness, zajęcia w wodzie, podstawy jogi, odnowa biologiczna, refleksoterapia, trening stabilizacyjny, taping medyczny, drenaż limfatyczny, taśmy mięśniowe człowieka oraz alternatywne metody diagnostyczne i terapeutyczne. Znaczna część zajęć klinicznych prowadzona jest w placówkach służby zdrowia lub specjalistycznych pracowniach.


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Informacje szczegółowe na stronie rekrutacji.