• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Sport i bezpieczeństwo

Szczegóły
Kod WS-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Kierunek studiów Sport i Bezpieczeństwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 3-letnie (6 semestrów)
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.05.2023 00:00 – 09.07.2023 23:00)

PREDYSPOZYCJE

Wysoki poziom sprawności fizycznej, znajomość co najmniej jednego języka obcego, dobrze rozwinięta umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność współpracy w grupie, odporność na stres.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy oraz 2 przedmioty spośród następujących: język polski, matematyka, chemia, biologia, fizyka, geografia, informatyka, historia.

EGZAMIN DODATKOWY

Szczegółowe infiormacje

KARIERA

Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie sprawności motorycznej i wydolności fizycznej, jak również zostanie wyposażony w specjalistyczne umiejętności ruchowe (m.in. walka wręcz, środki przymusu bezpośredniego, strzelectwo), poszerzone o podstawy wiedzy i umiejętności z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk o bezpieczeństwie, z uwzględnieniem postępu technologicznego, rozwoju nauki i wiedzy, jakie dokonały się w ostatnim czasie. Ponadto, w ramach studiów zaplanowano nabycie przez absolwentów kompetencji z zakresu podstaw prawa i polityki, psychologii i komunikowania się (w języku ojczystym i dwóch językach obcych), logicznego myślenia, jak również podejmowania decyzji w warunkach stresu oraz zagrożenia.

Perspektywy zatrudnienia:

 • jednostki specjalne;
 • wojsko;
 • policja;
 • straż pożarna;
 • straż graniczna;
 • służba więzienna;
 • straż ochrony kolei;
 • agencje detektywistyczne, agencje ochrony osób i mienia;
 • kluby sportowe, kluby fitness.

PROGRAM ZAJĘĆ 

Program studiów obejmuje przygotowanie w zakresie:

 • strzelectwa (sportowego i bojowego),
 • walki wręcz,
 • środków przymusu bezpośredniego;
 • treningu motorycznego (wszechstronne przygotowanie wytrzymałościowo-siłowe, m.in. triathlon, crossfit),
 • nurkowania,
 • wspinaczki,
 • survivalu,
 • narciarstwa,
 • organizacji systemów ratowniczych,
 • ratownictwa wodnego i wysokogórskiego,
 • podstaw kartografii, topografii i orientacja w terenie,
 • pilotażu bezzałogowych statków powietrznych,
 • cyberbezpieczeństwa,
 • pozyskiwania informacji jawnych i ochrony informacji niejawnych,
 • podstaw prawa i geopolityki,
 • instytucji i systemów bezpieczeństwa państwa,
 • logistyki w sytuacjach kryzysowych,
 • zarządzania kryzysowego,
 • zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu,
 • coachingu i systemów motywacyjnych.

MIEJSCE ODBYWANIA WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ

Opole, ul. Prószkowska 76, II Kampus Politechniki Opolskiej oraz zajęcia w terenie (obóz kondycyjny, survival, sporty wodne, strzelectwo, narciarstwo, ratownictwo wodne i górskie, wspinaczka, zajęcia na poligonie, triathlon)

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia I stopnia, na kierunku Sport i Bezpieczeństwo trwają 6 semestrów.


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Informacje szczegółowe na stronie rekrutacji.