• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Holistyczne zarządzanie samorozwojem. Joga i ajurweda dla kadry menadżerskiej

Szczegóły
Kod SP-HZSJA
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej a.czabak@po.edu.pl
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Charakterystyka   

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu harmonijnego (zrównoważonego) rozwoju zarówno osobowości jak i zdrowia ludzi. Zagadnienia te stanowią kluczowe komponenty kapitału ludzkiego. Przedstawiciele kadry menedżerskiej różnego rodzaju organizacji biznesowych (w tym firm rodzinnych) muszą zarządzać swoim kapitałem ludzkim w dynamicznie zmieniającym się środowisku społeczno-gospodarczym, nierzadko podejmując kluczowe decyzje w warunkach długotrwałego stresu, stojąc wobec wielu wyzwań i zagrożeń, w tym zagrożeń natury zdrowotnej. Holistyczne podejście do zarządzania samorozwojem pozwoli przedsiębiorcom na zachowanie równowagi pomiędzy kondycją fizyczną i psychiczną czego wynikiem może być: (1) zredukowanie do minimum ryzyka niepowodzenia prowadzonej działalności gospodarczej, (2) poprawa wyników ekonomiczno-finansowych organizacji będące skutkiem realizowania koncepcji podmiotowości kapitału ludzkiego, czyli pracowników organizacji. Z uwagi na postępującą globalizację oraz związaną z nią wielokulturowość w sferze gospodarczej proponowany projekt uwzględnia uwarunkowania kultury judeochrześcijańskiej, czyli zachodniej oraz hinduskiej czyli wschodnioazjatyckiej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji ajurwedyjskiej. 

Przedmioty realizowane na studiach :Zarządzanie rozwojem, Metodyka ćwiczeń jogi, Psychologia ajurwedyjska a niektóre koncepcje współczesnej psychologii, Filozofia i praktyka jogi, Medytacja religijna jako trening uważności, Efektywna komunikacja i perswazja, Fizjoterapia komplementarna, techniki relaksacji ciała (masaż), Anatomia jogi, Masaże, marmaterapia, Mindfulness - techniki relaksacyjne, Terapia dźwiękiem - lek przyszłości, Dieta ajurwedyjska. Nauka gotowania ajurwedyjskiego, Pranajama - praktyka regulacji oddechu i energii, Ajurwedyjska apteczka domowa, ziołolecznictwo, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie zdrowia pracowników.

Studia kończą się wykonaniem i obroną pracy końcowej. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Opolskiej. 

Studia skierowane są do  

 • właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw;
 • przedstawicieli służby zdrowia;
 • pracowników firm doradczo-szkoleniowych;
 • trenerów i konsultantów;
 • terapeutów i pedagogów;
 • osób zainteresowanych własnych rozwojem.

Wymagania   

Dyplom ukończenia studiów (studia zawodowe/studia magisterskie) 

Warunki rekrutacji  

Limit miejsc: 16

Terminy zajęć  

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (8 zjazdów na semestr). Podczas każdego zjazdu odbywać się będzie praktyka jogi i medytacji.

W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych.

Opłata semestralna 

Opłata: 1.950 zł za semestr 

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646

W tytule prosimy o podanie: „imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe Holistyczne zarządzanie samorozwojem. Joga i ajurweda dla kadry menadżerskiej”.

 • Za pierwszy semestr do dnia: 10.10.2022 r.
 • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2023 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach w następujących terminach:

 • semestr zimowy: I rata do 10.10.2022 r., II rata do 10.11.2022 r., III rata do 10.12.2022 r., IV rata do 10.01.2023 r.
 • semestr letni: I rata do 10.03.2023 r., II rata do 10.04.2023 r., III rata do 10.05.2023 r., IV rata do 10.06.2023 r. 

Kierownik studiów   

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Malik 

Kontakt   

Informacje dodatkowe  

Komplet dokumentów:

Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe,
 • poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kolorową fotografię w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie  z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.