• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Chiny w biznesie międzynarodowym – prawne i kulturowe aspekty współpracy

Szczegóły
Kod SP-CBM
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.07.2023 00:00 – 25.10.2023 23:59)

Charakterystyka

Oferowany kierunek studiów przygotowuje interkulturowo kadrę menadżerską do współpracy z partnerami chińskimi. Słuchacz studiów podyplomowych będzie mógł wykazać się kluczowymi kompetencjami i kwalifikacjami znaczącymi z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Kadrę dydaktyczną kierunku tworzą naukowcy z Politechniki Opolskiej, Politechniki Pekińskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, dyplomaci i menadżerowie, posiadający doświadczenie zawodowe w Chinach, które przekłada się na ich dorobek publikacyjny, wykorzystywany w pracy ze studentami.

Oferowany kierunek studiów podyplomowych obejmuje 180 godzin zajęć w postaci wykładów, ćwiczeń i seminariów. Współfinansowany jest przez Politechnikę Pekińską.

Do kogo studia są skierowane

Studia podyplomowe adresowane są do:

 • właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem zorientowaną na współpracę z CHRL,
 • pracobiorców zainteresowanych pracą na stanowiskach kierowniczych w chińskich przedsiębiorstwach,
 • przedstawicieli finansów i bankowości,
 • pracowników firm doradczo – szkoleniowych,
 • przedstawicieli mediów,
 • trenerów i konsultantów,
 • pracowników samorządowych,
 • osób zainteresowanych własnym rozwojem,
 • kadry pedagogicznej.

Wymagania

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych (min. licencjat).

Predyspozycje: umiejętności interpersonalne, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

Opłata semestralna

Opłata: 1.250,00 zł za semestr

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646 W tytule prosimy o podanie: „imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe - Chiny w biznesie międzynarodowym - prawne i kulturowe aspekty współpracy”.

 • Za pierwszy semestr do dnia:  27.10.2023 r.
 • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2024 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach w następujących terminach:

 • semestr zimowy: I rata do 27.10.2023 r., II rata do 10.11.2023 r., III rata do 10.12.2023 r., IV rata do 10.01.2024 r. 
 • semestr letni: I rata do 10.03.2024 r., II rata do 10.04.2024 r., III rata do 10.05.2024 r., IV rata do 10.06.2024 r

Kierownik studiów

Kierownik: dr hab. Maria Bernat

Kontakt

 • Biuro Kszrałcenia Ustawicznego
 • e-mail: bku@po.edu.pl
 • tel. 77/449 8169; 77/449 8168

Warunki rekrutacji

Minimalna liczba słuchaczy: 20. Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:

 

 • podanie na studia podyplomowe - po wprowadzeniu wszystkich danych w systemie IRK podanie jest generowane automatycznie, należy je wydrukować, podpisać i skan zamieścić w IRK. W celu dodania podania (oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej) należy po zalogowaniu się do systemu IRK wybrać "Moje konto", a następnie "Formularze osobowe", a potem "Wykształcenie". Proszę o zapoznanie się z instrukcją dołączania dokumentów.  Oryginał podania po zakończonej rekrutacji należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego (adres: Politechnika Opolska, Biuro Kształcenia Ustawicznego, ul. Prószkowska 76, pok. 10; 45-758 Opole);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub poświadczona przez Uczelnię lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. Skan dyplomu należy umieścić w systemie IRK, a oryginał po zakończonej rekrutacji dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego;
 • kolorowa fotografia w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i zamieszczona w systemie IRK.

Skorzystaj z dofinansowania PUP: https://opole.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych