• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Holistyczne zarządzanie samorozwojem. Joga i ajurweda dla kadry menadżerskiej

Szczegóły
Kod SP-HZSJA
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej a.czabak@po.edu.pl
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.07.2023 00:00 – 25.10.2023 23:59)

Charakterystyka   

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymają kompendium najnowszej wiedzy związanej z holistycznym podejściem do samorozwoju, psychologią komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania przestrzeni i warunków życia zawodowego i prywatnego. Kadrę stanowią eksperci z Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego, jak również praktycy Polacy i Hindusi zajmujący się od wielu lat jogą, ajurwedą, czy terapią dźwiękiem.

Do kogo studia są skierowane

Studia skierowane są do:

 • właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw;
 • przedstawicieli służby zdrowia;
 • pracowników firm doradczo-szkoleniowych;
 • trenerów i konsultantów;
 • terapeutów i pedagogów;
 • osób zainteresowanych własnych rozwojem.

Studia adresowane są również do kadry menadżerskiej wszystkich szczebli różnego rodzaju organizacji biznesowych, w tym firm rodzinnych, jak również do osób inwestujących w swój rozwój, zainteresowanych zdrowiem, jogą i ajurwedą. Holistyczne podejście do zarządzania samorozwojem pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy dotyczącej zachowania równowagi pomiędzy kondycją fizyczną i psychiczną. Z uwagi na postępującą globalizację oraz związaną z nią wielokulturowość proponowany projekt uwzględnia uwarunkowania kultury judeochrześcijańskiej, czyli zachodniej oraz hinduskiej czyli wschodnioazjatyckiej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji ajurwedyjskiej.  

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów budują świadomość potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin oraz praktykowania służącego pogłębianiu zdobytej wiedzy.

Przedmioty realizowane na studiach: Zarządzanie rozwojem, Metodyka ćwiczeń jogi, Psychologia ajurwedyjska a niektóre koncepcje współczesnej psychologii, Filozofia i praktyka jogi, Medytacja religijna jako trening uważności, Efektywna komunikacja i perswazja, Fizjoterapia komplementarna, techniki relaksacji ciała (masaż), Anatomia jogi, Masaże, marmaterapia, Mindfulness - techniki relaksacyjne, Terapia dźwiękiem - lek przyszłości, Dieta ajurwedyjska. Nauka gotowania ajurwedyjskiego, Pranajama - praktyka regulacji oddechu i energii, Ajurwedyjska apteczka domowa, ziołolecznictwo, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie zdrowia pracowników.

Studia kończą się obroną pracy końcowej. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Opolskiej.

Wymagania   

Dyplom ukończenia studiów (min. I stopnia), dla osób które nie ukończyły studiów wyższych istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach jako "wolny słuchacz".

Cykl kształcenia 

Dwa semestry, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (6 zjazdów na semestr). Podczas każdego zjazdu odbywać się będzie praktyka jogi i medytacji.

W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych. 

Terminy zajęć:

Semestr zimowy: 28-29.10.2023 r., 18-19.11.2023 r., 09-10.12.2023 r., 16-17.12.2023 r., 13-14.01.2024 r., 27-28.01.2024 r.  

Semestr letni: 09-10.03.24 r., 23-24.03.24 r., 13-14.04.24 r., 27-28.04.24 r., 12-13.05.24 r., 04.06.24 r., 22.06.24 r.

Opłata semestralna 

Opłata: 2.250 zł za semestr 

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646

W tytule prosimy o podanie: „imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe Holistyczne zarządzanie samorozwojem. Joga i ajurweda dla kadry menadżerskiej”.

 • Za pierwszy semestr do dnia:  27.10.2023 r.
 • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2024 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach w następujących terminach:

 • semestr zimowy: I rata do 27.10.2023 r., II rata do 10.11.2023 r., III rata do 10.12.2023 r., IV rata do 10.01.2024 r. 
 • semestr letni: I rata do 10.03.2024 r., II rata do 10.04.2024 r., III rata do 10.05.2024 r., IV rata do 10.06.2024 r

Kierownik studiów

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Malik 

Kontakt   

 • Biuro Kształcenia Ustawicznego
 • e-mail: bku@po.edu.pl
 • tel. 77/449 8169; 77/449 8168

Warunki rekrutacji

Min. liczba uczestników 16. Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK).

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe - po wprowadzeniu wszystkich danych w systemie IRK podanie jest generowane automatycznie, należy je wydrukować, podpisać i skan zamieścić w IRK. W celu dodania podania (oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej) należy po zalogowaniu się do systemu IRK wybrać "Moje konto", a następnie "Formularze osobowe", a potem "Wykształcenie". Proszę o zapoznanie się z instrukcją dołączania dokumentów.  Oryginał podania po zakończonej rekrutacji należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego (adres: Politechnika Opolska, Biuro Kształcenia Ustawicznego, ul. Prószkowska 76, pok. 10; 45-758 Opole);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub poświadczona przez Uczelnię lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. Skan dyplomu należy umieścić w systemie IRK, a oryginał po zakończonej rekrutacji dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego;
 • kolorowa fotografia w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i zamieszczona w systemie IRK.

Informacje dodatkowe

 Skorzystaj z dofinansowania PUP: https://opole.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych