• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Instruktor odnowy psychosomatycznej

Szczegóły
Kod SP-IOP
Jednostka organizacyjna Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.07.2023 00:00 – 17.09.2023 23:59)

Charakterystyka 

W trakcie studiów uczestnik uzyskuje najnowszą wiedzę i wszechstronne przygotowanie z zakresu kształtowania nawyków zdrowego stylu życia, warunkujących prawidłowy przebieg procesów regeneracyjnych. W procesie kształcenia uczestnik poznaje interakcje i konsekwencje zależności obszarów psyche-soma, zapoznaje się z mechanizmami powstawania chorób cywilizacyjnych, zaburzeń psychosomatycznych i somatopsychicznych u człowieka. Otrzymuje narzędzia ułatwiające zapobieganie nieprawidłowym skutkom braku balansu między emocjami a ciałem. W trakcie zajęć warsztatowych słuchacz nabywa praktyczne umiejętności niezbędne do planowania i optymalizacji odnowy psychosomatycznej z zastosowaniem współczesnych metod i technik regeneracyjnych oraz relaksacyjnych. Kwalifikacje te w połączeniu z nabytą interdyscyplinarną wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk o zdrowiu, kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych, psychologii i dietetyki, wyposażają absolwenta w zdolność do skutecznego tworzenia indywidualnych i holistycznych programów oraz formowania strategii odnowy psychosomatycznej z uwzględnieniem proregeneracyjnych modelów żywienia, technik relaksacyjnych i obniżających napięcie psyche-soma oraz aktywnych form odnowy psychosomatycznej.

Do kogo studia są skierowane

Studia podyplomowe adresowane są do:

 • absolwentów kierunków medycznych, okołomedycznych, przyrodniczych, pedagogicznych, związanych z hotelarstwem oraz psychologicznych,
 • osób zainteresowanych rozwojem, sumiennych, systematycznych, posiadających zdolności interpersonalne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych kompleksowo przygotowany jest do prowadzenia zajęć w zakresie szeroko pojętej regeneracji i odnowy psychosomatycznej w celu poprawy jakości życia i dobrostanu w życiu codziennym. Zdobyta wiedza i umiejętności zwiększają kompetencje, a tym samym możliwości i spektrum działania w zakresie starania się absolwenta o zatrudnienie w instytucjach życia społecznego i stowarzyszeniach zajmujących się szeroko pojętą polityką zdrowotną, profilaktyką schorzeń cywilizacyjnych i umacnianiem zdrowia. Absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą, pracować w ośrodkach spa, hotelach, wellness, klubach fitness, gabinetach odnowy.

Wymagania 

 • Ukończone studia min. I stopnia na kierunkach medycznych, okołomedycznych, przyrodniczych, pedagogicznych, związanych z hotelarstwem oraz psychologicznych.
 • Z absolwentami pozostałych kierunków przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

Cykl kształcenia

 • studia podyplomowe trwają 2 semestry, 10 zjazdów (średnio raz w miesiącu),
 • zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie zdalnej (piątek po południu),
 • zajęcia praktyczne prowadzone są stacjonarnie (sobota, niedziela).

Terminy zajęć

Semestr zimowy:

zajęcia on-line (wykłady):13.10.2023r.; 27.10.2023r.; 24.11.2023r.; 15.12.2023r.; 19.01.2024r.

zajęcia stacjonarne (seminaria): 21-22.10.2023r.; 18-19.11.2023r.; 09-10.12.2023r.; 13-14.01.2024r.;27-28.01.2024r.

Semestr letni:

zajęcia on-line (wykłady): 08.03.2024r., 22.03.2024r., 12.04.2024r., 10.05.2024r., 07.06.2024r.

zajęcia stacjonarne (seminaria): 16-17.03.2024r., 06-07.04.2024r., 27-28.04.2024r., 25-26.05.2024r., 15-16.06.2024r.

Opłata semestralna 

Opłata: 2.600,00 zł za semestr.

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646.

W tytule prosimy o podanie: „Imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe – Instruktor odnowy psychosomatycznej”.

 • Za pierwszy semestr do dnia: 10.10.2023 r.
 • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2024 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach po 650 zł w następujących terminach:

 • semestr zimowy: I rata do 10.10.2023 r., II rata do 10.11.2023 r., III rata do 10.12.2023 r., IV rata do 10.01.2024 r.
 • semestr letni: I rata do 10.03.2024 r., II rata do 10.04.2024 r., III rata do 10.05.2024 r., IV rata do 10.06.2024 r.

Kierownik studiów 

Kierownik: dr Izabela Spielvogel

e-mail: i.spielvogel@po.edu.pl

Kontakt 

 • Biuro Kształcenia Ustawicznego
 • e-mail: bku@po.edu.pl
 • tel. 77/449 8169; 77/449 8168

Warunki rekrutacji

Minimalna liczba słuchaczy: 12. Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń, rozmowa kwalifikacyjna. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe - po wprowadzeniu wszystkich danych w systemie IRK podanie jest generowane automatycznie, należy je wydrukować, podpisać i skan zamieścić w IRK. W celu dodania podania (oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej) należy po zalogowaniu się do systemu IRK wybrać "Moje konto", a następnie "Formularze osobowe", a potem "Wykształcenie". Proszę o zapoznanie się z instrukcją dołączania dokumentów.  Oryginał podania po zakończonej rekrutacji należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego (adres: Politechnika Opolska, Biuro Kształcenia Ustawicznego, ul. Prószkowska 76, pok. 10; 45-758 Opole);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub poświadczona przez Uczelnię lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. Skan dyplomu należy umieścić w systemie IRK, a oryginał po zakończonej rekrutacji dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego;
 • kolorowa fotografia w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i zamieszczona w systemie IRK.

Informacje dodatkowe  

Informacje o prowadzących i przedmiotach zamieszczone są na stronie Instruktor odnowy psychosomatycznej - Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (po.edu.pl)

Skorzystaj z dofinansowania PUP: https://opole.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych

Już niebawem ruszą projekty na rzecz wsparcia edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach perspektywy finansowej Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.  Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby jeszcze się uczące, jak i pracownicy oraz pracodawcy. Więcej