• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka śledcza

Szczegóły
Kod SP-IS
Jednostka organizacyjna Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej a.czabak@po.edu.pl
Adres WWW http://sledcza.po.edu.pl
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.07.2023 00:00 – 18.10.2023 23:59)

Charakterystyka 

Dwusemestralne studia podyplomowe adresowane do absolwentów wyższych uczelni, pragnących pogłębić bądź zdobyć umiejętności praktyczne oraz wiedzę teoretyczną z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa informacji, testów penetracyjnych oraz narzędzi i metod pracy operacyjnej.

Starannie dobrana tematyka zajęć oraz najlepsi specjaliści z całego kraju umożliwią zdobycie nie tylko teorii, ale i praktyki w zakresie zarówno bezpieczeństwa informacji/systemów/sieci, jak również wyszukiwania informacji, uzyskiwania dostępu do informacji oraz odzyskiwania danych/informacji.

Zamiast akademickich przedmiotów związanych z informatyką bądź bezpieczeństwem uczestnicy studiów spotkają wysoko wyspecjalizowane przedmioty, takie jak m.in. Biały Wywiad, Techniki Pozyskiwania Danych, Wyciek Danych i inne. 

Na wykładach i laboratoriach będzie możliwość praktycznego zapoznania się z możliwościami i obsługą narzędzi sprzętowych i programowych informatyki śledczej.

Wszystkie laboratoria będą prowadzone we własnych laboratoriach Politechniki Opolskiej, natomiast wykłady będą prowadzane częściowo zdalnie, zmniejszając liczbę zjazdów kontaktowych w Opolu. 

Do kogo studia są skierowane

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów wyższych uczelni studiów I-ego i II-ego stopnia.

Wiedza z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa danych przyda się wszytskim, którzy pracują w miejscach związanych z ochroną danych, programowaniem systemów. To wiedza dla tych, którzy zarządzają serwerami, komputerami, systemami, bazami danych. To dodatkowa umiejętność dla programistów, którzy chcą zwiększyć bezpieczeństwo swoich aplikacji i systemów. Studia przydadzą się też serwisantom komputerowym, czy osobom pracującym  przy "zakładaniu sieci".

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma wiedzę w zakresie bezpieczeństwa sieci komputerowych, systemów operacyjnych, ochrony danych i typowych metod ataku komputerowego. Zna zagadnienia w zakresie prawa dowodowego dla dowodów elektronicznych. Posiada umiejetności z zakresu pozyskiwania, magazynowania i przetwarzania informacji, a także zastosowania w zakresie wybranych metod sztucznej inteligencji oraz ich zastosowań w informatyce śledczej.

Wymagania 

Nie jest wymagane ukończenie studiów z informatyki, ale na pewno przyda się wiedza ze sprawnego poruszania się po systemach komputerowych i chęci poznawania komputera i innych urządzeń. Znajomość podstaw programowania, znajomość podstawowych pojęć z zakresu komputerów będzie dużym ułatwieniem.

Cykl kształcenia

Dwa semestry, do 9 zjazdów kontaktowych w semestrze, zajęcia  odbywają się w sobotę i w niedzielę.

Terminy zjazdów

Semestr zimowy: 21-22.10.2023 r.; 28-29.10.2023r.; 18-19.11.2023r.; 25-26.11.2023r.; 9-10.12.2023r.; 16-17.12.2023r.; 13-14.01.2024r.; 20-21.01.2024r.; 3-4.02.2024r. (online); 10-11.02.2024r. (online).

Semestr letni: 9-10.03.2024r.;16-17.03.2024r.; 6-7.04.2024r.; 13-14.04.2024r.; 27-28.04.2024r.;11-12.05.2024r.; 25-26.05.2024r.; 8-9.06.2024r.; 29.06.2024r. 

Opłata semestralna 

Opłata: 4.500,00 zł za semestr.

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646.

W tytule prosimy o podanie: „imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe - Informatyka śledcza”.

 • Za pierwszy semestr do dnia:  20.10.2023 r.
 • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2024 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach w następujących terminach:

 • semestr zimowy: I rata do 20.10.2023 r., II rata do 10.11.2023 r., III rata do 10.12.2023 r., IV rata do 10.01.2024 r. 
 • semestr letni: I rata do 10.03.2024 r., II rata do 10.04.2024 r., III rata do 10.05.2024 r., IV rata do 10.06.2024 r.

Kierownik studiów 

Kierownik: dr hab. inż. Michał Podpora

e-mail: m.podpora@po.edu.pl

Kontakt 

 • Biuro Kształcenia Ustawicznego
 • e-mail: bku@po.edu.pl
 • tel. 77/449 8169; 77/449 8168

Warunki rekrutacji

Minimalna liczba słuchaczy: 14. Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe - po wprowadzeniu wszystkich danych w systemie IRK podanie jest generowane automatycznie, należy je wydrukować, podpisać i skan zamieścić w IRK. W celu dodania podania (oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej) należy po zalogowaniu się do systemu IRK wybrać "Moje konto", a następnie "Formularze osobowe", a potem "Wykształcenie". Proszę o zapoznanie się z instrukcją dołączania dokumentów.  Oryginał podania po zakończonej rekrutacji należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego (adres: Politechnika Opolska, Biuro Kształcenia Ustawicznego, ul. Prószkowska 76, pok. 10; 45-758 Opole);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub poświadczona przez Uczelnię lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. Skan dyplomu należy umieścić w systemie IRK, a oryginał po zakończonej rekrutacji dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego;
 • kolorowa fotografia w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i zamieszczona w systemie IRK. 

Informacje dodatkowe  

Informacje o prowadzących i przedmiotach zamieszczone są na stronie http://sledcza.po.edu.pl.

Skorzystaj z dofinansowania PUP:https://opole.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych.