• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Lean Six Sigma Expert

Szczegóły
Kod SP-LSSE
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.07.2023 00:00 – 08.11.2023 23:59)

Charakterystyka 

Absolwent otrzyma wiedzę i umiejętności w zakresie doskonalenia i optymalizowania procesów produkcyjnych, usługowych, biznesowych z wykorzystaniem metodologii Six Sigma oraz metod szczupłego zarządzania. Nabyte umiejętności obejmują formułowanie i rozwiązywanie złożonych problemów optymalizacyjnych, a także posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi, które wspomagają pracę osób odpowiedzialnych za optymalizację procesów w organizacjach.

Efekty uczenia się będą weryfikowane poprzez egzaminy i zaliczenia poszczególnych form przedmiotów. Będą brane pod uwagę wypowiedzi ustne, opracowania pisemne oraz przygotowanie projektów. Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych zostaną zweryfikowane na podstawie poziomu zaangażowania słuchaczy podczas pracy indywidualnej i grupowej. Studia kończą się przygotowaniem i oddaniem pracy końcowej realizowanej zespołowo w postaci projektu optymalizacyjnego Lean z elementami Six Sigma. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przystąpienie do egzaminu certyfikowanego z projektu. Jeśli projekt będzie spełniał określone wcześniej kryteria, absolwent uzyska certyfikat na poziomie Lean Six Sigma Expert Green Belt, nadany przez Szkołę Doskonalenia PATH.

Do kogo studia są skierowanie

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych aktywnym udziałem w projektach optymalizacyjnych z wykorzystaniem narzędzi Lean Six Sigma. Mogą stanowić interesującą ofertę m.in. dla: pracowników ciągłego doskonalenia, liderów jakości, pracowników produkcji, pracowników działów jakości, specjalistów ds. zapewnienia jakości w produkcji i usługach, inżynierów ds. Lean, inżynierów ds. projektów Green Belt.

Sylwetka absolwenta

Uzyskane w ramach studiów podyplomowych kwalifikacje dają możliwości wykorzystania w organizacjach produkcyjnych, usługowych oraz biznesowych różnych branż.

W szczególności absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu: zarządzania procesami, modelowania i standaryzacji procesów, metodyk szczupłego zarządzania, przepływu strumienia wartości, wizualizacji organizacji pracy, metodyki optymalizacji procesów Six Sigma - DMAIC, metod statystycznego sterowania procesami, sterowania przebiegiem procesu optymalizacyjnego oraz budowania kultury szczupłego zarządzania.

Ponadto absolwent posiada umiejętność łączenia teorii zarządzania jakością w kontekście szczupłego zarządzania organizacjami w warunkach zmian i zakłóceń. Wykazuje zdolność myślenia procesowego i umiejętność pozyskiwania i gromadzenia danych potrzebnych do doskonalenia i optymalizacji procesów.

Absolwent studiów podyplomowych uwzględnia punkt widzenia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych procesu, a także wykazuje gotowość do pracy w zespole oraz w budowanie kultury szczupłego zarządzania w organizacji.

Wymagania 

Dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej I stopnia

Cykl kształcenia

Dwa semestry, 8 zjazdów w I semestrze, 9 zjazdów w II semestrze), zajęcia PIĄTEK (4h) w godz. 16.00-19.00/SOBOTA (8h) w godz. 8:30-15:00 

Opłata semestralna 

Opłata:  2.300 zł za semestr

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646.

W tytule prosimy o podanie: „Imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe Lean Six Sigma Expert”.

 • Za pierwszy semestr do dnia:  13.10.2023 r.
 • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2024 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach w następujących terminach:

 • semestr zimowy: I rata do 13.10.2023 r., II rata do 10.11.2023 r., III rata do 10.12.2023 r., IV rata do 10.01.2024 r. 
 • semestr letni: I rata do 10.03.2024 r., II rata do 10.04.2024 r., III rata do 10.05.2024 r., IV rata do 10.06.2024 r.

Kierownik studiów

Kierownik: dr inż. Regina Mazurek, p.o. dr inż. Izabela Czabak-Górska

e-mail: i.czabak-gorska@po.edu.pl

Kontakt

 • Biuro Kształcenia Ustawicznego
 • e-mail: bku@po.edu.pl
 • tel. 77/449 8169; 77/449 8168

Warunki rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe - po wprowadzeniu wszystkich danych w systemie IRK podanie jest generowane automatycznie, należy je wydrukować, podpisać i skan zamieścić w IRK. W celu dodania podania (oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej) należy po zalogowaniu się do systemu IRK wybrać "Moje konto", a następnie "Formularze osobowe", a potem "Wykształcenie". Proszę o zapoznanie się z instrukcją dołączania dokumentów.  Oryginał podania po zakończonej rekrutacji należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego (adres: Politechnika Opolska, Biuro Kształcenia Ustawicznego, ul. Prószkowska 76, pok. 10; 45-758 Opole);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub poświadczona przez Uczelnię lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. Skan dyplomu należy umieścić w systemie IRK, a oryginał po zakończonej rekrutacji dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego;
 • kolorowa fotografia w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i zamieszczona w systemie IRK.

Dodatkowe informacje

Link do instrukcji dodawania dokumentów w systemie IRK: https://irk.po.edu.pl/pl/news/ZAP_SP_2021/

Skorzystaj z dofinansowania PUP: https://opole.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych