• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Menadżer przedsięwzięć inwestycyjnych

Szczegóły
Kod SP-MPI
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.07.2023 00:00 – 18.10.2023 23:59)

Charakterystyka

Słuchacze w trakcie studiów pozyskają dodatkowe kompetencje w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, głównie w aspekcie obsługi przedsięwzięć inwestycyjnych. Nabyte kompetencje mają na celu poprawić jakość funkcjonowania słuchaczy studiów podyplomowych na stanowiskach pracy i ułatwić profesjonalną obsługę przedsięwzięć inwestycyjnych na poziomie lokalnym.

Podstawowa wiedza o funkcjonowaniu w zmiennym makrootoczeniu  zaprezentowana zostanie w aspekcie gospodarki globalnej, ale zwłaszcza lokalnych środowisk gospodarczych. Zaprezentowane zostaną finansowe aspekty przedsięwzięć inwestycyjnych. Zagadnienia związane z myśleniem strategicznym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zarządzanie wizerunkiem i marką lokalną pozwalającą dogłębnie przeanalizować potencjał jednostek lokalnych i zaproponować strategiczne rozwiązania. W ramach zarządzania wizerunkiem prowadzone będą warsztaty tworzenia treści na lokalne social media.

Do kogo studia są skierowane

Studia podyplomowe adresowane są do:

 •  przedstawicieli lokalnych jednostek terytorialnych (m.in. urzędów gmin i miast, powiatów) oraz instytucji, których zakresem obowiązków jest kontakt i obsługa inwestorów (np. lokalnych przedsiębiorców);
 • absolwentów pierwszego lub drugiego stopnia, zainteresowanych uczestnictwem w obsłudze przedsięwzięć inwestycyjnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych otrzyma wiedzą i umiejętności w zakresie zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, m.in. w lokalnych jednostkach terytorialnych i instytucjach zajmujących się kontaktem i obsługą inwestorów. Posiadacz kwalifikacji będzie przygotowany do planowania, obsługi i monitorowania działań związanych z przedsięwzięciami inwestycyjnymi, a szczególnie z procesem pozyskiwania i obsługi inwestorów, zarówno rodzimych jak i z zewnątrz.

Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadać zaawansowaną wiedzę dotyczącą obsługi przedsięwzięć inwestycyjnych, rozszerzoną o zagadnienia m.in. prawne, ekonomiczno-finansowe, środowiskowe czy przestrzenne. Będą posiadali również umiejętności miękkie związane m.in. z komunikacją czy negocjacjami, ale również umiejętności wyszukiwania aktualnych źródeł informacji dot. inwestycji i umiejętności posługiwania się bazami informacji, np. prawnymi czy statystycznymi.

Wymagania

 • Ukończone studia piewszego lub drugiego stopnia.

Cykl kształcenia 

 • studia podyplomowe trwają 2 semestry,
 • zajęcia prowadzone będą w formie hybrydowej (wybrane piątki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległości oraz zajęcia stacjonarne w soboty).

Terminy zajęć  

 • semestr zimowy: 21.10.2023; 27-28.10.2023; 17-18.11.2023; 24-25.11.2023; 08-09.12.2023; 15-16.12.2023; 12-13.01.2024; 19-20.01.2024; 27.01.2024;
 • semestr letni: 08-09.03.2024, 15-16.03.2024; 22-23.03.2024; 05-06.04.2024; 12-13.04.2024; 26-27.04.2024; 10-11.05.2024; 24-25.05.2024; 07-08.06.2024; 14-15.06.2024.

Opłata semestralna 

Opłata: 1.800,00 zł za semestr.

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646

W tytule prosimy o podanie: „Imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe – Menadżer przedsięwzięć inwestycyjnych”.

 • Za pierwszy semestr do dnia: 20.10.2023 r.
 • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2024 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach w następujących terminach:

 • semestr zimowy: I rata do 20.10.2023 r., II rata do 10.11.2023 r., III rata do 10.12.2023 r., IV rata do 10.01.2024 r. 
 • semestr letni: I rata do 10.03.2024 r., II rata do 10.04.2024 r., III rata do 10.05.2024 r., IV rata do 10.06.2024 r.

Kierownik studiów

      dr inż. Brygida Klemens

      e-mail: b.klemens@po.edu.pl

Kontakt

 • Biuro Kształcenia Ustawicznego
 • e-mail: bku@po.edu.pl
 • tel. 77/449 8169; 77/449 8168

Warunki rekrutacji

Minimalna liczba słuchaczy: 18. Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe - po wprowadzeniu wszystkich danych w systemie IRK podanie jest generowane automatycznie, należy je wydrukować, podpisać i skan zamieścić w IRK. W celu dodania podania (oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej) należy po zalogowaniu się do systemu IRK wybrać "Moje konto", a następnie "Formularze osobowe", a potem "Wykształcenie". Proszę o zapoznanie się z instrukcją dołączania dokumentów.  Oryginał podania po zakończonej rekrutacji należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego (adres: Politechnika Opolska, Biuro Kształcenia Ustawicznego, ul. Prószkowska 76, pok. 10; 45-758 Opole);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub poświadczona przez Uczelnię lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. Skan dyplomu należy umieścić w systemie IRK, a oryginał po zakończonej rekrutacji dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego;
 • kolorowa fotografia w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i zamieszczona w systemie IRK.

Informacje dodatkowe

Skorzystaj z dofinansowania PUP: https://opole.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych

Link do instrukcji dodawania dokumentów w systemie IRK: https://irk.po.edu.pl/pl/news/ZAP_SP_2021/